دکتر لیلا وصالی
آنچه از صداوسیما انتظار می رود
زمان انتشار: 19 مرداد 1397 ساعت 12:48:19
تعداد بازدید: 712
صداوسیما همچنان مرجع خبری عده قابل توجهی از مردم است و ضعف اطلاع رسانی صداوسیما، نه تنها باعث رنجش و کدورت مردم از تلویزیون ملی می گردد، بلکه آن ها را سرگردان به سوی منابع غیرموثق می کشاند و فضای مجازی که منبع اطلاعات‌ زیاد، درهم و متناقض است، به ناچار مرجع اصلی خبری برای مردم
می شود، این درحالیست که حجم بالای اطلاعات‌ متناقض، باعث تشویش و به هم ریختگی ذهنی بیشتر در مردم می شود.
درحالی که صداوسیما می تواند با مدیریت صحیح افکار عمومی و ارائه اطلاعات‌ لازم، به دستیابی مردم به اطلاعات‌ درست و آرامش فکری عمومی کمک کند.
 
صداوسیما با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد، می تواند مخاطبان خود را بر اساس ویژگی هایی همانند سطح تحصیلات، دسترسی، آگاهی های عمومی، سن، طبقه اجتماعی، درصد نیاز به آگاهی و اطلاعات اجتماعی و سیاسی و براساس میزان نیاز رسانه ای هریک از این گروه ها، دسته بندی کند و براساس ساعات اوج مصرف هر گروه ازپیام های رسانه ای صداوسیما، تحلیل های متناسب و برنامه های لازم و روشنگرانه را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
 
وظیفه رسانه ملی، دادن اطلاعات و آگاهی لازم به هردسته از مخاطبان خود، زدودن تشویش و نگرانی و ایجاد آرامش فکریست.
 
این بدان معناست که ندادن اطلاعات کافی، درست و روشنگرانه و ضعف اطلاع رسانی، برای برخی از مخاطبان می تواند همان اندازه باعث ایجاد تشویش و نگرانی شود که برای بعضی مخاطبان، دادن اطلاعات بیش از نیاز.
 
بنابراین شناخت مخاطبان و دسته بندی درست و تعیین ساعات مصرف رسانه ای هریک، می تواند در تعیین کانال های متناسب انتقال محتوا و ساخت برنامه های لازم مؤثر باشد.
 
 

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال