سیدکامران علوی:
نقش «روابط عمومی» در کیفیت و اثربخشی سازمان ها
زمان انتشار: 9 بهمن 1397 ساعت 00:14:58
تعداد بازدید: 507
 امروزه و در عصر کنونی، ارتباطات اولین عنصر و اساسی ترین اصل در زندگی بشر و از بنیادی ترین دانش ها و زیربنای سایر علوم در قرن حاضر است.
از این رو نقش روابط عمومی ها در سازمان ها بیش از پیش پر رنگ تر می شود. یکی از واحدهای بسیار مهم هر سازمان روابط عمومی آن است و اگر این واحد از ویژگی خلاقیت و پویایی برخوردار باشد می تواند تحرک، نشاط و سرزندگی را به تمام سازمان منتقل نماید.
 
مدیران هر سازمان و اداره می توانند با تسلط به علوم مرتبط با رفتار سازمانی، محیطی مناسب برای رشد و خلاقیت و نوآوری روابط عمومی ها در ارائة کارها ایجاد نمایند.
 
متأسفانه یکی از مشکلات روابط عمومی ها درگیر بودن آنها با کارهای عادی و روزمره است که می توان با داشتن خلاقیت و تحرک، روابط عمومی ها را از این تکرار ملال آور بیرون آورد.
 
شهرداری ها به عنوان نهادهایی اجتماعی، به خاطر تنوع خدمات به مردم تبدیل به سازمان های بزرگی شده اند که وظیفة مهمی را در ارائه خدمات گوناگون به مردم ایفا می کنند و نقش مهمی در توسعة شهرها و تأثیر مستقیم بر توانمندسازی مردم دارند.
 
در این راستا شهرداری ها باید بتوانند با بهره گیری از روابط عمومی و رسانه های گسترده، خدمات انجام گرفته در حوزه های مختلف را به شهروندان انعکاس دهند تا مردم بتوانند از خدمات مختلف شهرداری ها در حوزه های مختلف خدماتی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی آگاه شوند.
 
از آن جایی که حوزة کار شهرداری ها متنوع بوده، وظیفة روابط عمومی ها نیز سنگین تر می شود؛ به خصوص در بخش فرهنگی و با توجه به این که کارهای فرهنگی زودبازده نیستند؛ مستلزم پروسه های بلندمدت است. فرآیند توسعة فرهنگی محصول ساز به تدریج شکل می گیرد و به مرور زمان هم تغییر می یابد.
 
معمولا سازمان ها و ادارات از کارهای زودبازده می گویند اما در امور فرهنگی چنین نیست و در فرهنگ کار زودبازده غیر قابل اجراست و مستلزم کارهای بلند مدت است. به نظر می رسد سازمان ها برای انجام کارهای فرهنگی با چالش ها و موانعی روبه رو می شوند و این امر، وظایف روابط عمومی ها را نیز در انعکاس و انتقال این اخبار با مشکلاتی مواجه می کند.
 
در فرهنگ پویا، افراد و جوامع همواره در جهت بهبود وضع موجود گام برمی دارند. امروزه جوامع در مسیری حرکت می کنند که اهمیت فعالیت های فرهنگی بیش از پیش مشهود است. بنابراین باید ضمن اصلاح در ساختار، فرآیندها را آماده کنیم تا فعالیت های فرهنگی اجتماعی در جامعه شتاب بیشتری بگیرد.
 
در پایان باید یادآور شد کار فرهنگی با سایر کارها متفاوت است و به نهادینه سازی رفتار در شهروندان منجر می شود؛ به همین دلیل ورود به عرصة فرهنگ و فعالیت های فرهنگی به دلیل ابعاد گستردة آن باید مداوم و کارآمد باشد تا شاهد رسیدن به یک شهر فرهنگی باشیم.
 
شهر فرهنگی شهری فضیلت گرا، سازگار با فرهنگ انسانی و ملی، توسعة آموزش شهروندی، ارتقای امنیت و سازگاری های اجتماعی، تقویت همبستگی، انسجام و نشاط اجتماعی، توجه به گسترش امور دینی و مذهبی مردم است که امیدواریم روابط عمومی ها بتوانند این فرهنگ ها را در سایر امور جاری و ساری نمایند تا شاهد شهری پویا و بانشاط باشیم.
 
مدیر روابط عمومی شهرداری لار

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال