كرامت الله بلوچي
حرکت قوه قضاییه به سمت تقویت گفتمان عدالت خواهی
زمان انتشار: 25 تير 1398 ساعت 23:27:48
تعداد بازدید: 978
در پي بازداشت اخير یک مسؤل سابق در قوه قضاييه...!!!
 دستگیری چنین افرادی با عنوان دانه درشت ها- كه آنان راسرويس دهندگان بزرگ نيز ميتوان ناميد و متأسفانه در مراحل پایین دستی به کارچاق کنی بعضأ درکوچکترین واحد های تابعه نیزخواهدرسید- بجز:
اجرای عدالت...! 
*بجز سالم سازی مجموعه قضایی كشور به عنوان مهمترین متولي رسيدگي به تظلمات موجود...! *بجزسلامت در دستگاههاي نظارتی کشور. بجزحسن توجه به مردم و مطالبات مدنی آنان...! بجز تأکیدبر حقوق شهروندی و رعایت عدالت درتقسم منابع ووو...! بجز تأييداين مطلب كه نظام قصدبرخورد جدي بااينگونه مفاسد داشته و رضايت مردم را از اهداف اوليه و اولویت های اصلي خودميداند و بجزتأکیدبراین مهم که اینگونه اقدامات بدون ترديدضامن بقاء نظام وحافظ ارزشهاي والاي آن خواهدشد...!!! و....
 
اما... اين واقعه از این منظر نيز بسیار مهم و حائز اهمیت است که اولأ نشان دهنده اوج فساد تا بالاترین بخشهای این قوه(و احتمالأ قواي ديگر) است که طبیعتأ در همین مقیاس نیز نیازمند اصلاح، بازنگري و تغييربسياري از رويكردها و نگاه ويژه به منابع انساني پاكدست خواهدبود..! و از سوی دیگر چنین فردی میتواند بمثابه جعبه ...!اطلاعات ذیقیمتی را جهت شناسایی متنفذین ، سفارش دهندگان و حتی بخش های آلوده به فساد ووو در زير مجموعه ي اين نهادمقدس را در اختیار مسؤلین مربوطه قرار دهد. (نهادي كه بايدمأمن و پناهگاه واقعي ضعفاء و مظلومين جامعه وكانون ترس و وحشت براي متخلفين و اختلاس كنندگان ومتجاوزين به حقوق مردم باشد...!) (بخصوص اينك كه وي در اختيار نيروهاي بواقع انقلابي سپاه قرار دارد...!!! )
 
به اذعان بسیاری از آگاهان اجتماعی و متخصصین حوزه قضایی از بدو انتصاب جناب آيت الله رئیسی تاکنون اقدامات مطلوب و قابل قبولی در این سیستم معمول گردیده که مضاف برتأثیرات مثبت آن در بسامان شدن وضعیت اقتصادی کشور ووو...موجب امیدواری آحاد جامعه نیز گردیده است...!
 
رضايت مردم ...!!!
 
موضوع اساسي و راهبردي (بعنوان پشتوانه نظام...!!!) كه همواره مورد تأكيد مؤكدِ مقام معظم رهبري بوده است...! چراکه سلامت این دستگاه مستقیم و غیر مستقیم در سالم سازی اکثریت قریب باتفاق ادارات،سازمانها نهادها وبطور کلی دیگر قوای کشور تأثیر غیر قابل انکار دارد...! و مضاف بر موارد مذكور نشان دهنده ی کارایی،حسن عملكرد وفاي به عهد..! قاضی القضات کشور و توجه ویژه ايشان به مردم ،مشکلات آنان و لزوم کار جدی و اقدامات اساسی تا دستیابی به رضایت عمومی ِموردتوجه و تأكيد ایشان در مناظره های انتخاباتی(كه آرزو و مدنظرشان بود!) ميباشد.
 
النهاية ميتوان اين اقدام را گامي بلند(وتوأم بابرنامه) در پيشبرد و تحقق اهداف استراتژيك نظام و بنوعي بازگشت به گفتمان عدالت خواهي ابتداي انقلاب و سپردن امور به نيروهاي انقلابي...!(كه وجه مشترك دوستداران ايران واسلام و انقلاب خواهدبود...!!! ) دانست...! كه: تغيير و تحولات اساسي در بالاترين بخشهاي اين قوه...! تغييرات اساسي و بنيادين در نوع نگاه اين نهاد به موضوعات مختلف ...! و انتصاب شايسته ترين نيروها بعنوان نمايندگان عالي خود در مراكزاستانها (رؤساي دادگستري) كه مصداق ونمونه عيني آن در استان فارس شاهديم...! را ميتوان برآيند تصميمات رياست قوه قضاييه در مدت كوتاه مسؤليت جديدشان در اين راستا ، ارزيابي نمود...! باميد تحقق عدالت (والعاقبة المتقين)


عادل    پورشمسی

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال