نقدی بر توقف پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی لارستان
زمان انتشار: 11 مرداد 1398 ساعت 10:22:56
تعداد بازدید: 245
دانشگاه علمی- کاربردی لارستان از پذیرش دانشجو در ترم جدید منع شده است. این در حالیست که سایر مراکز علمی کاربردی استان فارس به پذیرش دانشجو ادامه می دهند.
به گزارش صحبت نیوز 8 مرکز علمی کاربردی کشور که با تقاضای واگذاری مواجه شده اند از پذیرش دانشجوی جدید منع شده اند که یکی از این 8 مرکز لارستان است.
 
طبق یک سیاست کلی دانشگاه های علمی کاربردی که با کمبود دانشجو یا زیان دهی مواجه هستند در صورتی که متقاضی واگذاری دولتی داشته باشند به این بخش واگذار می شوند. با توجه به اینکه دانشگاه دولتی لارستان متقاضی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی لارستان است این واگذاری مقرر است که انجام شود و دانشگاه علمی کابردی لارستان بدون گرفتن دانشجوی جدید تا فارغ التحصیلی دانشجویان کنونی اش به فعالیت ادامه دهد و در نهایت تعطیل شود.
 
نکته مهم در این خصوص این است که مسئولان نام این روند را ادغام دانشگاه علمی کاربردی در دانشگاه دولتی ذکر کرده اند که به دلایل زیر این نام گذاری صحیح بهئ نظر نمی رسد:
1- دانشگاه علمی کاربردی یک دانشگاه مهارت محور و دارای رشته های تعریف شده کاربردی مخصوص به خود است و نمی تواند در دانشگاه پژوهش محور ادغام شود.
2- در صورتی که قصد ادغام دو دانشگاه وجود دارد رشته های دانشگاه علمی کاربردی باید به دانشگاه دولتی منتقل شود که به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست
3- در صورت ادغام، اموال دانشگاه علمی کاربردی باید به دانشگاه دولتی لارستان منتقل شود که بر اساس اطلاع موثق، اموال دانشگاه علمی کاربردی قرار است به مرکز استان منتقل شود.
4- تنها استدلالی که مورد ادغام دو دانشگاه مطرح می شود انتقال کارکنان دانشگاه علمی کاربردی به دانشگاه دولتی است که هیچ ضمانت رسمی در این مورد وجود ندارد.
 
یکی دیگر از استدلال هایی که در خصوص تعطیل شدن دانشگاه علمی کابردی لارستان مطرح می شود، حذف بودجه سالیانه 23مرکز وابسته کشور است از مهرماه است  که لارستان هم جزو آنهاست. این استدلال نیز به دلایل زیر منطقی به نظر نمی رسد:
 
 1-موافقتنامه بودجه مراکز در حال حاضر مبادله شده.
 
2-نیروهای انسانی،تا98/12/29به طوری یک ساله استادمرکزی دانشگاه قراردادبسته اند
 
3- باتوجه به تعهدنامه فوق تابهمن 1400که دانشجویان قدیم درحال تحصیل می باشند،تعهدداده شده که کلاس برگزارشود و قانونا بدون اعتبارنمی باشد.
 
4- باتوجه به حضور430 دانشجوی درحال تحصیل درمرکز، 2سال دیگرب ودجه اعتبارات دولت قانونی ست. و تعهد را دانشگاه ازمراکزگرفته است. وتا آخرین نفرفارغ التحصیلی دانشجو، چون درآمداختصاصی دانشجویان وجود دارد قاعدتا هزینه هم وجود خواهد داشت.
 
5- درحال حاضر 95درصد درآمد مرکز اختصاصی دانشگاه و ازشهریه دانشجویان می باشد.
 
6-کل شهریه دانشجویان به حساب سازمان واریز شده و بر همین اساس سازمان متعهد است کلیه مخارج آنها را تا پایان دوره تحصیل تقبل نماید.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال