بیم و امیدهای ارتقای دانشکده علوم پزشکی لارستان
زمان انتشار: 1 آذر 1399 ساعت 20:40:59
تعداد بازدید: 228
دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال 1366 تاسیس شد و در سال 1389 به دانشکده علوم پزشکی لارستان ارتقاء یافت. در سال 97 دانشکده علوم پزشکی لارستان دارای رشته های کارشناسی (پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، علوم تغذیه) و دارای 4 بیمارستان تحت پوشش(بیمارستان لار، اوز، خنج و بیرم) بوده است. در سفر وزیر بهداشت به دانشکده علوم پزشکی لارستان در فروردین ماه 98 ، ارتقای این دانشکده منوط به تاسیس دانشکده سوم شده است.
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر در سال 1372 تاسیس شده، در سال 1392 مستقل شده و در اواخر سال 97 در سفر وزیر بهداشت  با داشتن رشته های کارشناسی (پرستاری، اتاق عمل، بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، هوشبری، و مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مامایی) و دارا بودن 4 بیمارستان تحت پوشش خود، توانسته اند موافقت لازم را جهت ارتقای آن دانشکده به دانشگاه کسب نمایند و در سال 98 اولین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی صورت گرفته و در دفترچه کنکور سال 99 تغییر نام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برای همگان محرز شده است.
 
اگر شرط داشتن دانشکده سوم برای ارتقای دانشکده علوم پزشکی لارستان به دانشگاه مطرح بوده است، از سال 97 رشته تغذیه جزو رشته های این دانشکده می باشد. با توجه به پذیرش دانشجو در رشته تغذیه از سال 97، چرا جهت راه اندازی دانشکده سوم تحت عنوان دانشکده تغذیه و علوم غذایی اقدامی صورت نگرفته است؟ در این خصوص بهتر است از پتانسیل خنج نیز بهره گرفته شود. خوشبختانه اخیرا اخبار خوبی در این خصوص شنیده می شود و امید است پیگیری و تسریع سرلوحه کار باشد.
 
در خصوص راه اندازی رشته رادیولوژی در دانشکده علوم پزشکی لارستان که در بیستمین جلسه کارگروه های توام کلان منطقه 5 کشوری مورخ 97.02.26 مطرح شده است. یکی از مصوبات آن جلسه به شرح زیر است: (در خصوص راه اندازی رشته کارشناسی رادیولوژی مقرر گردید دانشگاه های متقاضی تأسیس این رشته (دانشگاههای علوم پزشکی بوشهر، لارستان، گراش و فسا) فایل مدارک و مستندات مربوطه را به دبیرخانه توسعه رشته ها در منطقه (واقع در تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) ارسال نمایند تا در جلسه آتی کارگروه ها با حضور متخصصان رشته های مذکور در منطقه در خصوص راه اندازی آن در یکی از دانشگاه های متقاضی که زیر ساخت های لازم را دارند تصمیم گیری گردد)، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توانست با ارائه مدارک و مستندات لازم در مهرماه 97 در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (کارشناسی رادیولوژی) دانشجو جذب کند! اما با گذشت 3 سال خبری از این رشته در لارستان نیست.
 
مشکل دیگر دانشکده علوم پزشکی لارستان این است که از 32 عضو هیئت علمی در دانشکده پرستاری لار و بهداشت اوز تعدادی بعنوان تعهد خدمت و ضریب کا و سرباز و ... مشغول گذراندن تعهدات خود می باشند و این اعضا هیچگونه ردیف هیئت علمی را اشغال نکرده اند. این افراد پس از گذراندن تعهدات خود و کسب تجربه و تکمیل رزومه علمی خود، در دانشگاه های دیگر جذب خواهند شد.
 
در خصوص راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در این دانشکده که شنیده می شود توافق هایی صورت گرفته با توجه به قوانین موجود در وزارت بهداشت که در سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مدیریت تحصیلات تکمیلی- وجود دارد با کمبود هیئت علمی رو به رو هستیم؛ چرا که گروه های متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند: حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل 3 سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.
 
با توجه به قوانین مربوط به راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد، جهت راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد حتی در رشته پرستاری با توجه به قدمت 33 ساله این رشته در دانشکده لار، تا کنون اقدام جدی صورت نگرفته است، چرا که فقط یک نفر بعنوان دانشیار پرستاری در این دانشکده حضور دارد و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری در لیست اعضای هیات علمی این دانشکده در رشته پرستاری وجود ندارد، ای کاش در فراخوان شانزدهم بجای درخواست هیات علمی رشته پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا، فقط درخواست دکترای این رشته ثبت شده بود، تا گامی جهت ارتقای این دانشکده باشد. در هیچ یک از رشته های دیگر این دانشکده حتی یک نفر دانشیار هم وجود ندارد. بنابراین تقویت کمی و کیفی اعضای هیئت علمی از مهم ترین مولفه های ارتقا است که تا کنون به آن توجه کافی نشده است.
 
چرا پس از گذشت 10 سال از تاسیس دانشکده بهداشت اوز، هنوز چارت تشکیلاتی مصوبی برای این دانشکده وجود ندارد؟ اگر رشته سوم باید تاسیس می شد چرا این همه تاخیر؟! مگر زیر مجموعه های دانشکده علوم پزشکی لارستان شامل چند دانشکده می باشد که زمان اجازه پیگیری این موضوع را نداده است؟!
 
با توجه به برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی گسترش کلان منطقه 5  که در روز دوشنبه مورخ 99.05.20 به صورت وب کنفرانس برگزار شده و صورتجلسه آن در سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز موجود می باشد که در آن جلسه تمامی شروط لازم جهت راه اندازی رشته در دانشگاههای کلان منطقه به طور مفصل بحث شده و یکی از شروط آن: (دانشکده ها و گروه های درخواست کننده تاسیس رشته با گروه ها و دانشکده های متناظر خود در شیراز و یا سایر دانشگاه های کلان منطقه که در رشته مورد نظر توانمندی ها و امکانات بالقوه ای دارند تفاهم نامه همکاری امضا کنند)....  در این خصوص شنیده می شود که اقداماتی در دانشکده علوم پزشکی لارستان صورت گرفته است. طبق اطلاع در همین راستا دانشکده های همجوار نیز با دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده دندانپزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی جهرم تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند. عدم  ابتکار عمل ما در این خصوص چنانکه در مصاحبه مسئولان دانشکده های مجاور آمده بود موجب طرح مسائلی چون موازی کاری دانشکده علوم پزشکی لارستان شد. آیا این به بعد هم  هر گاه اقدامی در دانشکده علوم پزشکی لارستان، صورت می گیرد دانشکده همجوار باید بگوید  شما موازی کاری می کنید؟ لازم است در این خصوص ابتکار عمل در دست دانشکده علوم پزشکی لارستان باشد تا دچار بهانه موازی کاری نشود.
 
در خصوص فضای فیزیکی تاکنون تمامی درخواست ها توسط خیرین شهرستان لارستان  پیگیری و اکثریت آن به نتیجه رسیده است آیا اکنون درخواستی بدون رسیدگی و پیگیری از سوی خیرین کسی سراغ دارد که آن را بهانه کند که چون فضای موجود کافی نیست ، شرایط ارتقاء را نداریم؟  این موضوع مطرح شده اصلا و ابدا برای لارستان قابل قبول و توجیه نیست چرا که خیرین در همه جا پای کار بوده و از جان و دل مایه گذاشته اند.
 
با توصیف شرایط موجود باید عمقی تر به این موضوع نگاه کرد و به این مسیر با درایت بیشتری توجه نمود ، چرا که از این وقایع بوی خوشی به مشام نمی رسد. گزارش های ظاهرا دلسوزانه که در آن سخن از سخت بودن و دشوار بودن رسیدن به هدف دیده می شود عملا جز خریدن زمان برای رقبای دانشکده علوم پزشکی لارستان دستاورد دیگری ندارد. مسئولین باید هوشیار باشند زیرا برای این مردم و برای این شهرستان زمان حکم طلا دارد.

 

کد امنیتی:   
 [0 نظر]

لوگوی دیجیتال